ברכת כהנים

יתה ד' יחד עם המחנכת רבקה אלגבסי למדו השבוע בלמידה מרחוק את פרק ט' בחומש ויקרא. הילדים התבקשו לברר במה הכהנים יברכו את העם? מתי מברכים? אופיר אייך מהכיתה צייר את הברכה וכתב את הנוסח של הברכה שתחול ברכת הכהנים על כולנו ונזכה שתסור המגפה מקרבנו.בברכת שבת שלום

סגר מתוק מהמורה יסכה

המורה יסכה ביטון מחנכת א' ביקרה היום מרחוק את תלמידיה המתוקים וחילקה להם משהו קטן כדי להמתיק את הסגר.וכמובן שדאגה גם לאמא היקרה שדואגת במסירות יום יום להצלחת בנה/ביתה